iMunis eDeska

Šimanov

Úřední deska – Stav k 15. 10. 2018 20:58:24

Nalezeno 10 záznamů.Poslední změna: 10.10.2018 21:28:17

Název Značka Typ Původce Zveřejněno od Zveřejnit do Rozh. dat. od Dokumenty
Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Šimanov konaného dne 6.10.2018 46/2018 Zápisy Zastupitelstva Obecní úřad Šimanov 6.10.2018 22.10.2018 6.10.2018 dokument PDF (217 kB)
Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Šimanov, konaných ve dnech 5.10.-6.10.2018 47/2018 Oznámení Obecní úřad Šimanov 6.10.2018 22.10.2018 6.10.2018 dokument PDF (1,9 MB)
Záměr směny části pozemku p.č. 1025/9 a 77 za část pozemku parc.č. 76, k.ú. Šimanov na Moravě 48/2018 Záměr obce - majetek Obecní úřad Šimanov 8.10.2018 24.10.2018 8.10.2018 dokument PDF (284 kB)
Rozpočtové opatření č.1/2018 32/2018 Rozp. a hosp. obce Obecní úřad Šimanov 5.7.2018 31.12.2018 5.7.2018 dokument PDF (224 kB)
Rozpočet obce Šimanov na rok 2018 50/2017 Rozp. a hosp. obce Obecní úřad Šimanov 28.12.2017 31.12.2018 28.12.2017 dokument PDF (298 kB)
Střednědobý výhled rozpočtu obce Šimanov na rok 2019 a 2020 51/2017 Rozp. a hosp. obce Obecní úřad Šimanov 28.12.2017 31.12.2018 28.12.2017 dokument PDF (292 kB)
Rozpočtové opatření č.2/2018 44/2018 Rozp. a hosp. obce Obecní úřad Šimanov 1.10.2018 31.12.2018 1.10.2018 dokument PDF (184 kB)
Seznam nedostatečně určitě identifikovaných vlastníků aktualizovaný k 1.8.2018 38/2018 Dokumenty Obecní úřad Šimanov 5.9.2018 13.3.2019 5.9.2018 dokument PDF (0,8 MB)
Schválený závěrečný účet Obce Šimanov za rok 2017 25/2018 Rozp. a hosp. obce Obecní úřad Šimanov 2.6.2018 31.7.2019 2.6.2018 dokument PDF (1,3 MB)
Veřejnoprávní smlouva se statutárním městem Jihlava - přestupky 14/2018 Veřejnoprávní smlouvy Obecní úřad Šimanov 30.4.2018   30.4.2018 dokument PDF (371 kB)

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.