iMunis eDeska

Šimanov

Úřední deska – Detail

Návrh závěrečného účtu obce za rok 2017 + zpráva o výsledku hospodaření + výkaz Fin 2 - 12M

Značka: 18/2018 Zveřejněno od: 3.5.2018 0:44:48 Zveřejnit do: 30.5.2018 0:40:37 Typ: Rozpočet a hospodaření obce Původce: Obecní úřad Šimanov Verze: 2 Stav: aktuální

Obsah vyvěšení (dokument PDF, 1,3 MB)

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska příslušného orgánu – Obecní úřad Šimanov

Vyvěšeno od: 3.5.2018
Má být vyvěšeno do: 30.5.2018

Zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od: 3.5.2018 0:44:48
Do: 30.5.2018 0:40:37

Ostatní

Vysvětlení některých pojmů vycházející ze zákona 500/2004 Sb., Správní řád

Historie

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.