iMunis eDeska

Šimanov

Úřední deska – Detail

Informace o konání 4.zasedání zastupitelstva obce Šimanov v roce 2018

Značka: 21/2018 Zveřejněno od: 16.5.2018 21:31:33 Zveřejnit do: 25.5.2018 21:27:17 Typ: Oznámení o konání Zastupitelstva Původce: Obecní úřad Šimanov Verze: 1 Stav: aktuální

Obsah vyvěšení (dokument PDF, 217 kB)

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska příslušného orgánu – Obecní úřad Šimanov

Vyvěšeno od: 16.5.2018
Má být vyvěšeno do: 25.5.2018

Zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od: 16.5.2018 21:31:33
Do: 25.5.2018 21:27:17

Ostatní

Vysvětlení některých pojmů vycházející ze zákona 500/2004 Sb., Správní řád

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.