iMunis eDeska

Šimanov

Úřední deska – Detail

Záměr směny části pozemku p.č. 1025/9 a 77 za část pozemku parc.č. 76, k.ú. Šimanov na Moravě

Značka: 48/2018 Zveřejněno od: 8.10.2018 21:47:17 Zveřejnit do: 24.10.2018 21:44:29 Typ: Záměr obce prodat, směnit nebo darovat nemovitý majetek Původce: Obecní úřad Šimanov Verze: 1 Stav: aktuální

Obsah vyvěšení (dokument PDF, 284 kB)

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska příslušného orgánu – Obecní úřad Šimanov

Vyvěšeno od: 8.10.2018
Má být vyvěšeno do: 24.10.2018

Zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od: 8.10.2018 21:47:17
Do: 24.10.2018 21:44:29

Ostatní

Vysvětlení některých pojmů vycházející ze zákona 500/2004 Sb., Správní řád

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.